Cankarjeva cesta obnovljena

Datum objave: 14. 06. 2016

Cankarjeva cesta obnovljena

Pred kratkim je bila zaključena rekonstrukcija Cankarjeve ceste, in sicer gre na tem predelu za ureditev štirih od petih segmentov ceste: Vzhodni stik – med Slovensko in Beethovnovo, Ulica – med Beethovnovo in Župančičevo, Opera – med Župančičevo in Prežihovo ter Narodna galerija – med Prežihovo in Prešernovo.


Pri izvedbi del je bilo vozišče s pločniki in kolesarskimi stezami porušeno in na novo postavljeno. Tako zdajšnji videz enotnega svetlega tlaka vozišča, betonskih robnikov in pločnika s kolesarskimi stezami spominja na nekdanjo podobo »bele Ljubljane«, pri čemer je med tlakom vozišča in pločnika le 2 cm višinske razlike. Poleg omenjenega je bilo napravljeno še polaganje energetskih kablov, sanacija vročevoda in vodovoda s priključki, zarisane so bile tudi talne oznake. V segmentu, kjer Cankarjevo prečkata Beethovnova in Župančičeva ulica, sta na novo dodani še dve parkirni mesti, namenjeni parkiranju in polnjenju vozil na električni pogon.Ostale novice

Obrazci