Dejavnost in organizacija

KPL d.o.o. je vodilno podjetje na področju nizkih gradenj in vzdrževanja cest v Sloveniji. Sektor nizkih gradenj temelji predvsem na projektih z jasno opredeljenimi cilji, omejitvami časa, stroškov in kakovosti.

KPL ima tradicijo tako v segmentu gradenj cestne in komunalne infrastrukture, storitev vzdrževanja, kot tudi v proizvodnem delu (betonarna, kamnolomi, laboratorij, liti asfalt, mizarstvo). Veliko uporabljamo materiale iz lastnih proizvodnih virov, ki nam omogočajo dobro prilagodljivost trgu in posameznim naročnikom ter konkurenčno delo. Zavzemamo se za odličnost svojih storitev, kar zagotavljamo z vrhunskimi strokovnimi kompetencami na vseh poslovnih področjih.
Poslužujemo se sodobnih tehnologij in razvijamo pristope, ki bi prispevali k visoki kvaliteti storitev. Ponašamo se z dolgoletnimi izkušnjami, visoko usposobljenimi kadri, kakovostnimi materiali in številnimi referencami.

Dejavnost izvajamo v okviru organizacijskih enot, ki so predstavljene v nadaljevanju – Gradnja, Vzdrževanje, Komerciala in nabava, Splošna podpora in Proizvodnja.

GRADNJA
izgradnje cest in drugih javnih površin ter rekonstrukcije in sanacije cest asfaltiranje tlakovanje izgradnja komunalne infrastrukture deponiranje, predelava odpadnega materiala ter prodaja mešanega granulata pridobivanje tehnične in druge dokumentacije za potrebe projekta
VZDRŽEVANJE
letno vzdrževanje cest zimsko vzdrževanje cest (zimska služba) vzdrževanje zelenih površin zunanje ureditve izposoja voznega parka (v okviru mehanizacije) priprava elaboratov - za pridobitev dovoljenj in soglasij za zapore cest
KOMERCIALA in NABAVA
komerciala nabava in skladiščeSPLOŠNA PODPORA
finance in računovodstvo kadrovsko-pravna služba kontroling informatika odnosi z javnostmi razvoj
PROIZVODNJA
betonarna kamnoloma (Dobrepolje, Sostro) laboratorij za kakovost liti asfalt mizarstvo

Obrazci