Gradnja

 • MESTNA OBČINA LJUBLJANA: 
  • Slovenska cesta – prenova od Gosposvetske c. do Šubičeve ul. in od Šubičeve ul. do Aškerčeve c.,
  • Litijska cesta – ureditev ceste in komunalne infrastrukture,
  • Čopova ulica – obnova ceste s pripadajočo infrastrukturo,
  • Pot ob Savi – urejanje pešpoti,
  • Cesta Dolomitskega odreda – izvedba rekonstrukcije ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo,
  • Gruberjev kanal/nabrežje – ureditev brežin, tlakerska in asfalterska dela,
  • Rjava cesta in Cesta v Zeleni log – izvedba plinovoda,
  • Zavod Sv. Stanislava – obnova obstoječih športnih igrišč,
  • Cankarjeva cesta – obnova vodovoda s sočasno rekonstrukcijo cestišča,
  • Litostrojska cesta – nova trasa,
  • Breg – ureditev obrežja Ljubljanice,
  • Severni park – prenova in ureditev parka (ureditev zelenih površin, poti, otroškega igrišča, javne razsvetljave),
  • Šmartinski park – prenova in ureditev parka (ureditev terena, poti, javne razsvetljave, zatravitev in saditev čebulnic).
 • O. CERKLJE NA GORENJSKEM in O. ŠENČUR: 
Obnova voznih stez na Letališču Brnik (Aerodrom Ljubljana).
 • OBČINA VELIKE LAŠČE: 
Ureditev križišča za naselje Jakičevo na glavni cesti Rašica–Žlebič.
 • OBČINA BREZOVICA: 
Daljinska kolesarska povezava Brezovica–Vrhnika in ureditev križišča v Dragomeru, ureditev kanalizacije.
 • OBČINA LOG – DRAGOMER: 
Izgradnja kanalizacije v Občini Log – Dragomer ob regionalni cesti.
 • OBČINA IG: 
Gradnja vodovoda in kanalizacije Matena–Iška Loka.
 • OBČINA METLIKA
Izgradnja navezovalne ceste v Bočko.
 • OBČINA DOBROVA – POLHOV GRADEC: 
Prenova dela lokalne ceste Črni Vrh – podružnična osnovna šola.
 • OBČINA MEDVODE: 
Rekonstrukcija Ceste na Jamo.
 • OBČINA DOMŽALE: 
Obnova dela ceste v Zgornji Krtini, zunanja ureditev pokopališča, Podhod Veit, gradnja ceste D v industrijski coni Jarše, Dolsko – izvedba plinovoda.
 • OBČINA KAMNIK: 
Ureditev javnih poti v naselju Šmartno v Tuhinju, rekonstrukcija lokalne ceste Podgorje–Kamnik.
 • OBČINA MORAVČE: 
Parkirišče v Pečah, kanalizacija na Šlandrovi ulici.
 • OBČINA TRZIN: 
Ureditev občinske ceste Brodišče in podaljška ceste Špruha.
 • OBČINA BOVEC: 
Gradnja opornega zidu na Vršiču.

Obrazci