Vzdrževanje zelenih površin

Naše dejavnosti:

  • obrezovanje in obsekovanje vej,
  • obsekovanje travnih robov,
  • strojna in ročna košnja trave (obcestja),
  • posek in odstranitev dreves,
  • zasaditev in ureditev po naročilu MOL-a.

Individualno (po naročilu kupcev) se naše podjetje ukvarja z/s:

  • obrezovanjem okrasnega drevja, grmovnic in živih mej,
  • obrezovanjem sadnega drevja in drugih dreves,
  • vzdrževanjem vrtov,
  • urejanjem gred,
  • košnjo trave.

Vzdrževanje mestnih zelenih površinObrazci