ANKETA ...

Ali ste zadovoljni z našimi storitvami?
da
ne

Letno in zimsko vzdrževanje cest, gradnja cest, asfaltiranje, kamnolomi, liti asfalt, betonarna

Veseli nas, da ste se ustavili na naših spletnih straneh, kjer smo za vas pripravili predstavitev družbe KPL d.d. s celotno ponudbo storitev in proizvodov.

Smo delniška družba z dolgoletno tradicijo na področju letnega in zimskega vzdrževanja cest, vzdrževanja in urejanja zelenih površin ter otroških igrišč. Naše ostale dejavnosti so še asfaltiranje cest, izvedba kanalizacij, proizvodnja kamnitih agregatov v kamnolomih, proizvodnja in prodaja litega asfalta.

Komunaliada 2015

10.06.2015

Minuli vikend je minil v znamenju Komunaliade 2015.

KPL si je po zaslugi uspešnih tekmovalcev med 61 podjetji priboril 13. mesto.
Poseben dosežek kpljevcev je bil 3. mesto v tekmovanju »Kanalizacija« (Asmir Šarić, Himzo Hadžić in Hamdija Dervić).

Več v prilogi

Čestitamo!

Vzdrževanje cest v občini Domžale

10.12.2014

Družbi KPL d.d. je bila podeljena koncesija za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja občinskih cest na območju občine Domžale za obdobje od leta 2014 do leta 2019. Opravljanje koncesije bo družba KPL d.d. prevzela z dnem 15. 12. 2014 in bo obsegala naslednje storitve in dela:
• pregledniška služba,
• redno vzdrževanje prometnih površin,
• redno vzdrževanje bankin,
• redno vzdrževanje odvodnjavanja,
• redno vzdrževanje vertikalne signalizacije in opreme,
• redno vzdrževanje cestnih naprav in objektov,
• zagotavljanje preglednosti,
• urejanje in čiščenje cest, pločnikov in drugih spremljajočih peščevih in drugih javnih prometnih površin,
• intervencijske ukrepe in
• zimsko službo.

Javno naročilo JN 1/2013

30.08.2013

Razpisna dokumentacija za javno naročilo Nakup in dobava posipnih materialov JN 1/2013. ROK ZA ODDAJO PONUDB JE POTEKEL. Priloga

Katalog

Klopca