Deponiranje, predelava odpadnega materiala ter prodaja mešanega granulata

V KPL sledimo pomembnim evropskim okoljskim trendom. Eden takih je tudi izvajanje predelave odpadnega materiala. Pridobili smo okoljevarstvena dovoljenja za predelavo gradbenih odpadkov. EU vključuje vidik trajnostnega razvoja v več ureditev. Med tistimi, ki so neposredno povezane z gradbeno industrijo, je tudi direktiva o ravnanju z odpadki. Ta postavlja cilj, da bodo morale države članice EU do leta 2020 reciklirati ali ponovno uporabiti 70 % vseh gradbenih odpadkov.

V kamnolomu Sadinja vas - Sostro izvajamo tudi deponiranje, predelava odpadnega materiala ter prodaja mešanega granulata.

Naš cilj predelave gradbenih odpadkov je ohraniti čim več vrednosti, stare in neuporabne materiale pa spremeniti v nove vire. Z zmanjševanjem količine odpadkov lahko prihranimo finančna sredstva, prav tako pa varčujemo z energijo in viri ter zmanjšujemo onesnaževanje zraka, zemlje in vode. Ena od dobrih praks trajnostnega razvoja v KPL je izobraževanje naših zaposlenih o negativnih posledicah mešanja različnih vrst odpadkov z gradbenimi odpadki ter motiviranje za doseganje višjega odstotka predelave. Naš program za predelavo gradbenih odpadkov prispeva k vseobsegajočemu pozitivnemu učinku, saj odpravlja odvečne odpadke na odlagališčih in daje strankam priložnost za nakup predelanih surovin ob nižjih stroških.

Recikliran beton lahko z ustrezno kakovostjo in sestavo v podosnovnih in osnovnih plasteh omogoča manjšo debelino le-teh, saj ima recikliran beton dobre lastnosti ležajnega materiala. Takšen material v recikliranih agregatih se je izkazal za boljšega od novih agregatov, saj omogoča večjo moč in zmogljivost ležajne osnove ter nudi zelo dobro osnovo za gradnjo novih cestišč.

KPL Deponija

Med gradbenimi odpadki, ki jih sprejemamo, so:

 • odpadni gramoz in drobir,
 • beton,
 • opeka,
 • ploščice keramika in strešna opeka, 
 • mešanica betona, opeke, ploščic in keramike,
 • bitumenske mešanice,
 • zemlja in kamenje,
 • zemeljski izkopi,
 • mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov.

Predelani gradbeni odpadki so uporabni za:

 • nevezan gornji in spodnji sloj za ceste, 
 • parkirišča, 
 • visokogradnje, 
 • nasutje pod osnovno ploščo objektov,
 • utrditev slabo nosilnih tal,
 • kolesarske in peščene površine,
 • nasip bankin.

Proizvajamo naslednje reciklate:

 • mleti beton, 
 • mleti asfalt,
 • mešanico mletega asfalta in agregata 0–60 mm.


Kontakt

Kamnolom Sadinja vas Sostro
Sadinja vas 1261 Ljubljana-Dobrunje
T: 01 54 74 560
E: kamnolom.sostro@kpl.si

Obrazci