Letno in zimsko vzdrževanje cest

Vzdrževalna dela

Prizadevamo si za redno, kakovostno in učinkovito vzdrževanje cest, kar pomembno prispeva k večji varnosti na cestišču.

Opravljamo rutinska (npr. košnja trave, čiščenje propustov, krpanje delov vozišča), periodična (npr. preventivne preplastitve, prekrivana dela, obnova vozišča, tesnjenja), posebna (izvajajo se v nujnih primerih predvsem ob naravnih nesrečah za omogočanje prehodnosti cest) in razvojna dela (dela, ki sodijo v nacionalni razvojni plan).

Zimsko vzdrževanje ali zimska služba

Zimsko vzdrževanje mestnih ulic, cest, pločnikov, parkirišč oz. vseh pogodbenih površin izvajamo s sodobno, ekološko prijazno mehanizacijo in opremo. Čiščenje snega in posipanje proti poledici zahtevata pravočasno ter učinkovito delovanje.

Naloge zimske službe so:
  • preprečevanje in odpravljanje poledice,
  • pluženje,
  • čiščenje površin za pešce in kolesarskih stez,
  • odvoz snega.

Za učinkovito izvajanje zimske službe ima KPL organizirano operativno vodenje zimske službe, stalno dežurno službo in stalno pripravljenost na domu.


Dežurna služba v času trajanja zimske sezone (od 15. novembra do 15. marca) spremlja razmere na voziščih in v primeru poledice ali pričetka sneženja v najkrajšem možnem času aktivira dežurne posipalce za preprečevanje poledice. Zimsko službo je mogoče opravljati le z brezhibno mehanizacijo, ki jo imamo v voznem parku KPL.Letno in zimsko vzdrževanje cest


Aktivnosti za preprečevanje in odpravljanje poledice

Te aktivnosti opravljamo s posipom soli in peska ali z mokrim soljenjem s posebnimi posipalci. Uporabljamo napredno in sodobno tehnologijo, med drugim tudi sistem za javljanje poledice. Prav tako so posebej definirane aktivnosti za organiziranje pluženja in odstranjevanje snega.

Odvoz snega

Izvajalec odpelje sneg z glavnih križišč, avtobusnih postajališč in obračališč javnega mestnega prometa v 24 urah po končani akciji zimske službe. Na križiščih se sneg odpelje tako, da ne ovira razporeditve vozil v križišču, na avtobusnih postajališčih pa v dolžini 20–40 m. Sneg se odvaža na snežno rampo ob Poljanskem nasipu, vendar samo po naročilu MOL.

Poraba materiala za leto 2014

  • 2.690 t soli
  • 2.260 l CaCl
  • 3.150 m3 mešanice peska in soli
  • 625 kg uree
  • 500 kg ecotractiona
  • 74 m3 agregatorv

Kontakt

Zimska služba
T: 01 47 69 213
M: 041 700 300
E: zimska.sluzba@kpl.si

Obrazci