Družbena odgovornost

Kot podjetje, ki opravlja dejavnost gospodarskih javnih služb, smo še posebej zavezani k dobremu sodelovanju in uspešni komunikaciji z različnimi javnostmi. Prizadevamo si, da bi bili naši zaposleni in prebivalci širšega okolja, v katerem delujemo, zadovoljni v sobivanju z nami.

ZAPOSLENI

Zaposleni so s svojimi sposobnostmi, strokovnostjo in aktivno udeležbo v delovnih procesih ključnega pomena za dobro poslovanje in konkurenčnost podjetja. Ker želimo, da so visoko usposobljeni ter motivirani za delo tudi v prihodnje, jim omogočamo razna izobraževanja in usposabljanja ter nabavljamo sodobno tehnološko opremo. Zagotavljamo zdravo in varno delovno okolje, preventivno zdravstveno varstvo ter rekreativno preživljanje prostega časa. Spodbujamo timski duh med sodelavci in dobre medsebojne odnose, zato nas veseli, da lahko našim zaposlenim omogočimo udeležbo na tradicionalnem srečanju komunalnih delavcev Slovenije »Komunaliada«, kjer sodelujejo v športnih dogodkih in delovnih igrah.

OKOLJE

Odgovornost do okolja upoštevamo v vseh gradbenih procesih. Na področju gradbeništva je zaradi večje trajnosti gradbenih objektov, preoblikovanja okolja in posledično manjše možnosti za popravke, odgovornost za trajnostni razvoj še toliko bolj pomembna. Pri načrtovanju in izvajanju del si prizadevamo za okolju prijazno gradnjo in materiale, za odgovorno ravnanje z odpadki, energijo in naravnimi viri ter za zmanjševanje emisij (protiprašni filtri, odpraševalni sistem, ponovna raba reciklirane vode in agregatov, redne meritve hrupa in izpustov plinov itd.). Dosledno spoštujemo zahteve okoljske zakonodaje ter si hkrati zastavljamo okolju vedno bolj prijazne cilje. V podjetju zaposlene izobražujemo glede skrbi za okolje (racionalna uporaba vode, elektrike in tiskanja dokumentov pri zaposlenih, zmanjševanje odpadkov s pravilnim razvrščanjem in ločevanjem).

DRUŽBENA SKUPNOST

V KPL smo tudi tesno povezani z lokalnim okoljem, s katerim uspešno sodelujemo že od začetka obstoja podjetja. Pomembno se nam zdi, da delujemo v okviru življenjskih razmer, ki so prijetne za okoliške prebivalce. Zato v lokalnem in regionalnem okolju s sponzorstvi in donacijami podpiramo različne projekte, skupine in društva, ki prispevajo dodano vrednost predvsem na rekreacijsko-športnem, kulturnem, izobraževalnem, ekološkem ali humanitarnem področju.
Že vrsto let neprekinjeno sponzoriramo ljubljanski pohod »Pot ob žici« in rekreacijski dogodek »Ljubljanski maraton«, ki letno privabita na tisoče obiskovalcev, ter Hokejski klub Olimpija.
Obrazci