Z mnogimi slovenskimi občinami smo že sodelovali pri številnih tudi kompleksnih projektih gradenj in vzdrževanj cest, pločnikov, trgov, ureditev kanalizacijskih infrastruktur, parkov, kolesarskih stez, igrišč itd. Stremimo k nadaljnjim, vnovičnim ali popolnoma novim uspešnim poslovnim sodelovanjem z naročniki slovenskega trga ali trgov tujine.

NAROČNIKI

Mestna občina Ljubljana je naš največji naročnik, s katerim imamo sklenjeno koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest. Dejavnost vzdrževanja in urejanja občinskih cest opravljamo tudi na območjih Občine Domžale. 
V KPL si v portfelju koncedentov in ostalih naročnikov z učinkovitimi strokovnimi rešitvami, nadgrajevanjem znanj, vpeljavo sodobnih tehnologij in drugih izboljšav v delovne procese prizadevamo ohraniti obstoječa ter pritegniti tudi nova učinkovita in povezovalna partnerstva.

ZDRUŽENJA

Različna združenja, katerih član smo, predstavljajo za našo družbo pomembno strateško organiziranost. Povezovanje in sodelovanje z združenji in njihovimi člani nam zagotavljata uresničevanje skupnih interesov in pridobivanje najrazličnejših informacij o novostih in aktualnih trendih v naši stroki.

Smo člani združenj:


 
POSLOVNI PARTNER NA PODROČJU ZAVAROVANJ

Uspešno poslovno sodelujemo z Zavarovalnico Triglav, d. d.  Obrazci