Vizija, poslanstvo, vrednote

Vizija, poslanstvo in vrednote podjetja KPL d.d. so opredeljene glede na dinamiko okolja, trenutni organizacijski in tržni položaj podjetja, veljavne vrednote poslovodstva, konkurenčne prednosti in potencial za rast in napredek.

VIZIJA

Naša vizija temelji na cilju, da postanemo nepogrešljiv partner v evropskem prostoru na področju nizkih gradenj. Svoje poslovne odnose želimo graditi na temeljih integritete, učinkovitosti, visoke dodane vrednosti in zadovoljstva strank, svojo poslovno rast pa na temeljih trajnosti in okolju prijaznih rešitev. Naša vizija je postati vodilni vzdrževalec in eno od petih največjih podjetij na področju nizkih gradenj v Sloveniji.

POSLANSTVO

Način poslovanja podjetja KPL stremi k dolgoročni rasti organizacije ob upoštevanju razvoja naprednih tehnologij, sprememb v industriji in sprememb pri potrebah naših strank, ki se oblikujejo in spreminjajo skupaj z razvojem industrije nizkih gradenj. Prizadevamo si za raznolikost naših strokovnih kompetenc in področij delovanja znotraj panoge. Na ta način se želimo dolgoročno razlikovati od konkurence in ohranjati zvestobo strank prek infrastrukturnih in energetskih projektov, ki izboljšujejo kakovost življenja.

TEMELJNE VREDNOTE

Zdravje in varnost pri delu

Gradbena dela prinašajo večja tveganja za nesreče kot mnogi drugi poklici, zato sta zdravje in varnost pri delu osrednja skrb podjetja. Varnost in upravljanje tveganj vključujemo v naše vsakodnevno poslovanje, saj želimo, da postaneta naravni del kulture našega delovanja.

Integriteta

Delujemo v skladu z visoko stopnjo integritete, smo družbeno odgovorni in zagovarjamo najvišje standarde moralnih in etičnih vrednot. Poslovanje v skladu z visoko stopnjo integritete gradi zaupanje, ki je prednostna naloga vsakega poslovnega odnosa s kupci, podizvajalci, dobavitelji in sodelavci.

Kakovost in zanesljivost

Prizadevamo si za visoko zadovoljstvo strank ter odličnost izdelkov in storitev. Kakovost naših storitev in izdelkov spremljamo s pomočjo upravljalskih sistemov, krepimo pa jih s stalnimi izboljšavami procesov, odnosov s strankami in prepoznavnostjo v industriji.

Inovacije

Zavzemamo se za razvoj in analize na področju novih izdelkov in postopkov v panogi, s čimer želimo ohraniti pomembno vlogo na področju naprednih tehnologij, si zagotoviti ustrezno rast v panogi in učinkovito zadostiti spreminjajočim se potrebam naših strank.

Timsko delo

Naši zaposleni so najpomembnejši del naše uspešne poti. Učinkovito timsko delo zagotavlja pozitivne rezultate sinergij naših individualnih talentov, spretnosti in strokovnega znanja, ki so ključnega pomena pri reševanju zahtevnih gradbenih projektov.

Transparentnost

Podjetje je zavezano transparentnosti znotraj korporativnih procesov in v odnosu do okolja.

Obrazci