Domžalska Golčajska ulica v novi podobi

Datum objave: 22. 04. 2016

Domžalska Golčajska ulica v novi podobi

V Občini Domžale je bila v aprilu 2016 na področju Srednjih Jarš med Kamniško in Jarško cesto dokončana ureditev Golčajske ulice, v dolžini 82 m in skupaj z muldo v širini 4 m. Izvajalec KPL je poskrbel za prenovo ulice skupaj z ureditvijo odvodnjavanja in asfaltiranjem. Za ustrezno odtekanje vode s cestišča smo ulico opremili s linijskimi rešetkami in odtočnimi jaški z rešetkami, povezanimi na javni kanalizacijski sistem.

 Ostale novice

Obrazci