Prenova Slovenske ceste-jug, odsek Aškerčeva–Šubičeva

Datum objave: 15. 12. 2015

Prenova Slovenske ceste-jug, odsek Aškerčeva–Šubičeva

Ureditev na Slovenski cesti-jug je nadaljevanje prenove cest in ulic v MOL skladno z razvojem mesta in zagotavljanjem kvalitete uporabnikom in prebivalcem. Na odseku Slovenske ceste med Šubičevo in Aškerčevo bodo potekala dela za prenovo vozišča, dograditev kolesarske steze in širjenje površin za pešce. Izvajajo se obnove/prenove kanalizacije (globina 4–6 m), vročevoda, plinovoda in vodovoda. Zaradi globinskih del in pomembnih arheoloških področij so bili v fazo svojih del vključeni tudi arheologi oz. Zavod za varstvo kulturne dediščine. Izgradnja kanalizacije je razdeljena na 5 odsekov. Po zaključenih delih na kanalizaciji so predvidena dela na plinovodu in odvajanju meteornih vod z vozišča. S cestnimi deli in vzpostavitvijo v končno stanje bomo najprej začeli na odseku Šubičeva–Erjavčeva in nato nadaljevali proti Aškerčevi.Ostale novice

Obrazci