Družba KPL d.d. preoblikovana v KPL d.o.o.

Datum objave: 30. 03. 2016

Družba KPL d.d. preoblikovana v KPL d.o.o.

Delniška družba KPL d.d. je bila z dnem 23. 3. 2016 preoblikovana v družbo z omejeno odgovornostjo KPL d.o.o.  

 

Polni naslov družbe se tako glasi:

KPL, družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring d.o.o.

 

Skrajšana oblika:

KPL d.o.o.

 

Ostali podatki podjetja ostajajo nespremenjeni. Ob tem naj pojasnimo še, da se dosedanje pogodbene in druge pravice ter obveznosti glede poslovanja zaradi navedenega preoblikovanja ne bodo spremenile.

 Ostale novice

Obrazci