Razširitev Zaloške ceste v štiripasovnico

Datum objave: 17. 12. 2015

Razširitev Zaloške ceste v štiripasovnico

Rekonstrukcija Zaloške ceste, ki bo po novem razširjena v 4 vozne pasove, obsega območje od križišča z Vzhodno obvozno cesto prek križišča z Zadobrovško do Vevške ceste. Obdelava bo obsegla še območje ceste Studenec (od Zaloške do Rjave ceste), severni del ceste Slape ter Zadobrovško cesto (od Zaloške do OŠ Polje). Projekt obsega rekonstrukcijo vodovodnega, elektro-energetskega ter TK omrežja, izgradnjo kanalizacijskega sistema, dograditev plinovodnega omrežja, rekonstrukcijo javne razsvetljave in semaforizacije križišč, gradnjo 3 podpornih zidov, zunanjo ureditev in krajinsko arhitekturo.Ostale novice

Obrazci