Dela na Slovenski cesti-jug zaključena

Datum objave: 13. 05. 2016

Dela na Slovenski cesti-jug zaključena

V maju je bila zaključena prenova Slovenske ceste-jug, kar pomeni, da je bil dokončan odsek, ki sega od Šubičeve ulice do Aškerčeve ceste. Dela je izvajal KPL d.o.o.

Katerih sprememb je bil deležen ta del ceste?

Obnovljeni so bili kanalizacija, vročevod, plinovod in vodovod. Na področju zgornjega ustroja je bila opravljena prenova vozišča, kjer so namesto 4 voznih pasov zdaj 3, pri čemer je površina prejšnjega četrtega voznega pasu namenjena peščevim površinam. Prenova pa obsega še dograjeno kolesarsko stezo, urejeno javno razsvetljavo, semaforizacijo in avtobusni postajališči (Drama in bivši Šumi).
Vzdolž z vozno površino se nadaljuje niz že na zgornjem delu Slovenske ceste začetega nasada dreves ­– jesenov.Ostale novice

Obrazci